BookDetail

 คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในอนุพันธ์ 

คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในอนุพันธ์

ถ้าเป็นเช่นนั้น... บอกได้คำเดียวว่าคุณไม่ควรพลาดที่จะลงทุนใน “อนุพันธ์” ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และเพิ่ม โอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้นด้วยจำนวนเงินลงทุนที่น้อยกว่า ที่สำคัญ คือ สามารถทำกำไรได้ในทุกสภาวะ ไม่ว่าตลาดจะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง

Call No.
: -
Published date
: Jun 29, 2017
Publisher
: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page
: 78
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
245 a : Title 
คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในอนุพันธ์  
300 a : Total pages 
78  
520 a : Description 
ถ้าเป็นเช่นนั้น... บอกได้คำเดียวว่าคุณไม่ควรพลาดที่จะลงทุนใน “อนุพันธ์” ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และเพิ่ม โอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้นด้วยจำนวนเงินลงทุนที่น้อยกว่า ที่สำคัญ คือ สามารถทำกำไรได้ในทุกสภาวะ ไม่ว่าตลาดจะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง  
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.