e-Book

  • View :
Author : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.
Publishing Date : Feb 14, 2018
Author : ประจบ วงษ์นิ่ม (ป.ดัชนี).
Publishing Date : Feb 14, 2018
Author : อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน และ พอล เฮย์เวิร์ด
Publishing Date : Feb 14, 2018
Author : จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล.
Publishing Date : Feb 14, 2018
Author : วอลเตอร์ ไอแซคสัน
Publishing Date : Feb 14, 2018
หนังสือชีวประวัติอย่างเป็นทางการ ฉบับพิเศษสุดเพียงเล่มเดียว ที่เขียนขึ้นจากคำบอกเล่าของสตีฟ จ็อบส์ เอง
Author : ไรเมอร์ ริกบี
Publishing Date : Feb 14, 2018
Author : วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
Publishing Date : Feb 14, 2018
Author : ลีแอนเดอร์ เคนีย์:
Publishing Date : Feb 14, 2018
Author : โจนาธาน กิฟฟอร์ด
Publishing Date : Feb 07, 2018
"100 สุดยอดผู้นำธุรกิจ" เล่มนี้ นำเสนอเรื่องราวของเหล่าสุดยอดผู้นำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับโลกในช่วง 200 ปีที่ผ่านมา เป็นเรื่องราวของชีวิตและแง่มุมการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคที่ไม่ซ้ำแบบกันเลยของทั้ง 100 สุดยอดผู้นำเหล่านี้ เนื้อหาในเล่มจะทำให้คุณทราบถึงภูมิหลังของยอดคนแต่ละท่าน ได้รู้ถึงอุปสรรคและการต่อสู้ชิงชัยในสนามธุรกิจ วิธีคิด วิธีแก้ปัญหา เพื่ออยู่รอดให้ได้และเติบโตต่อไปในโลกธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ได้เห็นว่าหลักการแห่งผู้นำที่ร่ำเรียนกันมาในเชิงทฤษฎีนั้นไม่อาจเทียบได้กับวิธีคิดที่เฉียบคมและวิธีต่อสู้เพื่ออยู่รอดในโลกแห่งความจริงของบรรดาสุดยอดผู้นำของโลกเหล่านี้ นับเป็นเรื่องราวที่ให้บทเรียนความรู้เชิงปฏิบัติที่สร้างแรงบันดาลใจได้มากมาย หากคณกำลังมองหาหนังสือสักเล่มที่รวบรวมเรื่องราวและวิธีคิดของสุดยอดผู้นำธุรกิจคนสำคัญของโลก คุณไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้
Author : ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
Publishing Date : Feb 07, 2018
หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมทักษะการบริหารสมัยใหม่ให้กับผู้บริหาร โดยจะกล่าวถึงเครื่องมือสำหรับนักบริหาร 7 ระดับ อาทิ ระดับภายในตัวของผู้บริหารหรือเฉพาะบุคคล ระดับที่เป็นเรื่องของระบบ ระดับองค์กร โดยตำราที่ผู้เขียนใช้เป็นแกนหลักในการเขียน คือ Power Tools ซึ่งผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหาและประสบการณ์แบบไทยๆ เพื่อให้ผู้อ่านแต่ละคนได้เลือกเครื่องมือที่เหมาะกับแต่ละองค์กรไปปรับใช้ จึงเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้บริหารและผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นผู้บริหาร
Author : นิพนธ์ บัวแก้ว
Publishing Date : Feb 07, 2018
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความรู้จักกับระบบการผลิตแบบลีนว่าคืออะไร มีแนวคิดอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร มีเครื่องมืออะไรบ้าง และมีความสัมพันธ์หรือไม่อย่างไรในการนำไปใช้งาน
Author : วิฑูรย์ สิมะโชคดี
Publishing Date : Feb 07, 2018
เพราะ “ผลิตภาพ” และ “คุณภาพ” มีความสำคัญต่อความอยู่รอดและเจริญเติบโตของสถานประกอบการ หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งในการใช้เป็น “คู่มือ” เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และกิจการหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถเริ่มต้นด้วยการประเมินกิจการของท่านเองอย่างง่าย ๆ โดยการใช้ “รายการตรวจสอบ” (Check-list) ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อหาจุดบกพร่องใน กระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการอย่างครอบคลุม และสามารถนำข้อเสนอแนะในบทต่าง ๆ ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงโรงงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และเพิ่มกำไรในที่สุด