Gallery

  • View :
Author : กรมสรรพสามิต :: Excise Department
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
Author : กรมสรรพสามิต :: Excise Department
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการต้อนรับ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
Author : กรมสรรพสามิต :: Excise Department
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะที่ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Excise Command Center) โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมชมดังกล่าว ณ ศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
Author : กรมสรรพสามิต :: Excise Department
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการจัดงานวันสถาปนาครบรอบโรงงานไพ่ ปีที่ 78 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
Author : กรมสรรพสามิต :: Excise Department
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ฝึกอบรมหลักสูตร “นักสืบสวนปราบปรามสรรพสามิต” รุ่นที่ 8 ร่วมกับคณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และคณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560
Author : กรมสรรพสามิต :: Excise Department
นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต ให้การต้อนรับคณะข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 ที่เข้ามาศึกษาดูงานและรับการฟังการบรรยายพิเศษ โดยมี นางอุษามาศ ร่วมใจ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
Author : กรมสรรพสามิต :: Excise Department
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงานกีฬาสี “Excise Games 2019 รวมพลคนสรรพสามิต” ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมสรรพสามิต กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ” และ“มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ การประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบเหรียญและถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตัน โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ สนามโรงกษาปณ์ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562
Author : กรมสรรพสามิต :: Excise Department
นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 89 ปี ในรูปแบบ New Normal ภายในงานได้จัดให้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กรมสรรพสามิต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมกันนี้ ได้เชิญชวนร่วมชมการจัดงาน แสดงความยินดี และอวยพรออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Fanpage YouTube กรมสรรพสามิต และทางเว็บไซต์ www.excise.go.th และในโอกาสนี้ ได้จัดให้มีการประกาศ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
Author : กรมสรรพสามิต :: Excise Department
นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายอาคม อ่วมสำอางค์ เลขานุการกรม เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ณ บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563