Multimedia

  • View :
Author : Thai PBS News
อธิบดีกรมสรรพสามิตยืนยันว่า กฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่ไม่กระทบกับผู้บริโภค พร้อมเรียกร้องว่าไม่ควรหลงเชื่ออัตราภาษีที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
Author : FM 101 Talk
คุณสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้สัมภาษณ์ในรายการ"สนามข่าว 101"ออกอากาศวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ดำเนินรายการโดยคุณปรเมษฐ์ ภู่โต และ คุณนันทิญา จิตตโสภาวดี
Author : Chiangrai Excise Department
วันสถาปนากรมสรรพสามิต 17 ก.พ. 2560 กล่าวแสดงความรู้สึก "สมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต"
Author : ExciseChannel
งานเสวนา " 86 ปี สู่สรรพสามิต 4.0 " จัดขึ้นในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 86 ปี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต
Author : -
วีดิทัศน์ แนะนำกรมสรรพสามิต ปี64
Author : -
จะการขายเหล้า บุหรี่่ หรือไพ่ ต้องขออนุญาตจากใคร ?
Author : -
มารู้จัก E Stamp นวัตกรรมใหม่จากกรมสรรพสามิต แสกนดูก็รู้เลย
Author : ExciseChannel
พิธีจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต