NewsDetail

ฐานิศร อินทมุนี
22 Nov 2021

การประชุม คณะทำงานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจำกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2564

การประชุม คณะทำงานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจำกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2564


นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดอนงคาราม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564