NewsDetail

ฐานิศร อินทมุนี
07 Dec 2021

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตประชุมการตรวจราชการ สสภ.3

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตประชุมการตรวจราชการ สสภ.3


นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมตรวจราชการและมอบนโยบายพร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564