NewsDetail

ฐานิศร อินทมุนี
07 Dec 2021

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม บจก.อโศกวัลเล่ย์ ไวน์เนอรี

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม บจก.อโศกวัลเล่ย์ ไวน์เนอรี่


นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม บริษัท อโศกวัลเล่ย์ ไวน์เนอรี่ จำกัด โดยมีสรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท อโศกวัลเล่ย์ ไวน์เนอรี่ จำกัด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ณ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564