GalleryDetail

  การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ฝึกอบรมหลักสูตร “นักสืบสวนปราบปรามสรรพสามิต” รุ่นที่ 8 

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ฝึกอบรมหลักสูตร “นักสืบสวนปราบปรามสรรพสามิต” รุ่นที่ 8 ร่วมกับคณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และคณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

MARC Information
245 a : Title 
การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ฝึกอบรมหลักสูตร “นักสืบสวนปราบปรามสรรพสามิต” รุ่นที่ 8 
520 a : Description 
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ฝึกอบรมหลักสูตร “นักสืบสวนปราบปรามสรรพสามิต” รุ่นที่ 8 ร่วมกับคณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และคณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.