VDODetail

  VTR รายชื่อผู้เกษียณ กรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ.2561 

พิธีจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต

MARC Information
245 a : Title 
VTR รายชื่อผู้เกษียณ กรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ.2561 
100 a : Author 
520 a : Description 
พิธีจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.